Strona Główna BIP Strona Główna
Podstawa prawna
 

STATUS PRAWNY WKU W GŁOGOWIE

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.1430) Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gogowie jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 2017 poz. 626) siedzibą Wojskowej Komendy Uzupełnień jest miasto Głogów.

Terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie to miasta i gminy objęte zasięgiem działania powiatów:
głogowskiego,
górowskiego,
legnickiego,
lubińskiego,
polkowickiego,
wołowskiego,
miasta Legnica.