Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

Służba okresowa - wykaz aktów prawnych

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1430 j.t.);

Rozporządzenie MON z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej 
(Dz.U. z 2015 poz. 36);

Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe
(Dz.U. z 2010 Nr 145, poz. 971);

Rozporządzenie MON z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym
(Dz.U. z 2011 Nr 28, poz. 145 z póź. zm.). Zmiany (Dz.U. z 2011 Nr 140, poz. 821, Dz.U. z 2011 r. Nr 140 poz.822 oraz Dz.U. z 2015 r. poz.229

Rozporządzenie MON z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie. (Dz.U. 2017 poz. 1497)