Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

Służba okresowa - wykaz aktów prawnych

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015 poz. 827 z późn. zm.);

Rozporządzenie MON z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej 
(Dz.U. z 2015 poz. 36);

Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe
(Dz.U. z 2010 Nr 145, poz. 971);

Rozporządzenie MON z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym
(Dz.U. z 2011 Nr 28, poz. 145 z póź. zm.). Zmiany (Dz.U. z 2011 Nr 140, poz. 821, Dz.U. z 2011 r. Nr 140 poz.822 oraz Dz.U. z 2015 r. poz.229

Rozporządzenie MON z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. 2015 poz. 842)