Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualności bieżące
 
2018-07-11 15:23:25
ELIMINACJE SZKÓŁ z KLASAMI MUNDUROWYMI z TERENU WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO DO UDZIAŁU w IV CENTRALNYM ZLOCIE KLAS MUNDUROWYCH.

 Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, organizuje IV Centralny Zlot Klas Mundurowych, który planowany jest w terminie 30 września –
6 października 2018 r. Miejscem realizacji  Zlotu będzie Ośrodek Szkolenia Poligonowego, obozowisko Karliki w Żaganiu.

Za główne cele Zlotu przyjęto m.in.:

·         kształtowanie w środowisku młodzieży szkolnej postaw patriotycznych,
w szczególności uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości;

·         popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży z klas mundurowych współpracujących z instytucjami i jednostkami Sił Zbrojnych RP;

·         kształtowanie u młodzieży umiejętności i cech charakteru niezbędnych
do współdziałania w zespole oraz przydatnych w realizacji zadań o charakterze obronnym;

·         sprawdzenie umiejętności nabytych przez uczniów w trakcie prowadzonych szkoleń i nauki w szkołach;

·         wyłonienie najlepszej szkoły mundurowej w Polsce.

W tej edycji  Zlotu przewidziane jest uczestnictwo reprezentacji wyłącznie jednej szkoły ponadgimnazjalnej z każdego województwa, prezentującej najlepsze wyniki w regionie.

Włączając się w ww. przedsięwzięcie Wojewódzki Sztab Wojskowy
we Wrocławiu przy zaangażowaniu podległych wojskowych komend uzupełnień przeprowadzi jednodniowe eliminacje wojewódzkie, mające na celu wyłonienie szkoły, która weźmie udział w zlocie.

Na zaproszenie odpowiedziało 18 nw. szkół z terenu województwa dolnośląskiego realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie służb mundurowych:

1.    Zespół Szkół w Lubomierzu;

2.    Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu;

3.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej;

4.    Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich;

5.    Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Bolesławcu;

6.    Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi;

7.    VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy;

8.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziembicach;

9.    Zespół Szkół nr 4  w Wałbrzychu;

10. III Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Świdnicy;

11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Wacława Żenczykowskiego
w Kłodzku;

12. Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie;

13. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty
II Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze;

14. Technikum Nr 6 Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu;

15. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bierutowie;

16. Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Oławie;

17. Liceum Ogólnokształcące nr XXIV przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Ogólnokształcących we Wrocławiu;

18. Technikum Nr 123 w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu.

 

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 6 września 2018 r. a o wynikach poinformujemy na stronie internetowej. Jednocześnie niezdeklarowane wcześniej szkoły zachęcamy do zgłoszenia akcesu uczestnictwa w eliminacjach
do IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych.

W zawodach organizowanych przy wykorzystaniu bazy szkoleniowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu wezmą udział
9-cio osobowe drużyny, które będą rywalizowały w takich konkurencjach jak:

-        marszobieg zespołowy;

-        strzelanie z karabinka 5,6 mm kbks;

-        rzut granatem na celność;

-        częściowe rozkładanie i składanie kbk AK na czas.

 

Do kontaktów w przedmiotowej sprawie w WSzW we Wrocławiu wyznaczeni zostali mjr Jacek Baran t. 261 656 042 oraz kpt. Piotr Grucela t. 261 656 047.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE