Strona Główna BIP Strona Główna
Kierownicza Kadra
 
KIEROWNICTWO
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W GŁOGOWIE
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W GŁOGOWIE
ppłk dypl. Piotr MIELNICZUK
 
 

SZEF WYDZIAŁU - ZASTĘPCA
WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ
W GŁOGOWIE

mjr Dariusz MISTRZAK


SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI
mjr Jarosław ŻEGLARSKI