Strona Główna BIP Strona Główna
Szkoły oficerskie
 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49

tel.: 22 683 79 38
tel.: 22 683 79 39
tel.: 22 683 91 31

http://www.wat.edu.pl

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia

tel.: 58 626 27 94
tel.: 58 626 27 52
http://www.amw.gdynia.pl

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin

tel.: 81 551 71 00
fax.: 81 551 71 03
http://www.wsosp.deblin.pl

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
ul. Czajkowskiego 109
51-114 Wrocław

tel.: 71 765 85 76
fax.: 71 765 81 51
https://www.awl.edu.pl/