Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 

 

| Wojskowa Komenda Uzupełnień
   ul. Wojska Polskiego 58, 67-200 Głogów

| Godziny otwarcia:
  poniedziałek - 7:30 do 15:30
  wtorek        - 7:30 do 18:00
  środa          - 7:30 do 15:30
  czwartek     - 7:30 do 15:30
  piątek         - 7:30 do 15:30


| WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE
   Przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i petycji we wtorki w godzinach 15:00-17:30, a w pozostałych dniach roboczych tygodnia w godzinach 8:30 - 14:30.


Wojskowy Komendant Uzupełnień
ppłk Piotr MIELNICZUK
 




Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

| Szef Wydziału - Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
mjr Dariusz MISTRZAK
tel. 261 678 151

| Oficer Wydziału
kpt. Krzysztof TRZECIAK, kpt. Mieczysław JANUS
tel 261 678 174

| Administrowanie środkami transportu
Tadeusz KĄKOL
tel 261 678 165

| Administrowanie świadczeniami na rzecz obrony
Józef GARGULIŃSKI
tel 261 678 175

| Ewidencja żołnierzy rezerwy
Ewa KWIATKOWSKA, Elżbieta KULISZKO
tel 261 678 172

| Specialista WPMiAR
Andrzej BOROWSKI, Tomasz RADZIŃSKI, Karol GOLUCH
tel 261 678 168

 


Wydział Rekrutacji

| Szef Wydziału
kpt. Jarosław ŻEGLARSKI
tel 261 678 173

| Narodowe Siły Rezerwowe, OBRONA TERYTORIALNA
  Manuela KOSIOREK - SOBIESIŃSKA, Edyta TUMIŁOWICZ, Marek KORCZYŃSKI
tel 261 678 178

| Służba przygotowawcza, szkolnictwo wojskowe
  Mirosław CZERNIAWSKI
tel 261 678 182

| Zawodowa służba wojskowa, kwalifikacja wojskowa
  Lilianna WYSOCKA, Kamila MIGACZ-RATASIEWICZ
tel 261 678 179


Adresy e-mail:

Sprawy ogólne
wkuglogow@ron.mil.pl

Rekrutacja
wkuglogow.wr@ron.mil.pl

Sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym
wkuglogow.zo@ron.mil.pl


W przesyłanym e-mail'u proszę podawać:


1. Imię i nazwisko
2. Imię ojca
3. PESEL
4. Adres zameldowania
5. Nr telefonu kontaktowego

Zakres udzielanych informacji: 
  1. Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)     
    a. Przyjmowanie wniosków     
    b. Nadawanie przydziałów kryzysowych     
    c. Powoływanie żołnierzy NSR na ćwiczenia rotacyjne 

  2. Służba przygotowawcza     
    a. Przyjmowanie wniosków     
    b. Kierowanie kandydatów na badania lekarskie i psychologiczne     
    c. Powoływanie do odbycia służby przygotowawczej 

  3. Szkolnictwo wojskowe     
    a. Przyjmowanie wniosków do Studium oficerskich     
    b. Kierowanie kandydatów na badania lekarskie i psychologiczne     
    c. Kierowanie kandydatów przyjętych kandydatów do szkół wojskowych 

  4. Zawodowa służba wojskowa