Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień
ul. Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261 678 155

Godziny otwarcia:

poniedziałek - 7:30 do 15:30
wtorek - 8:00 do 16:00
środa - 7:30 do 15:30
czwartek - 7:30 do 15:30
piątek - 7:30 do 15:30


WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE
Przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godzinach 14.00-16.00


Wojskowy Komendant Uzupełnień
ppłk Piotr Mielniczuk
  tel. 261 678 150
fax  261 678 167Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 

Szef Wydziału - Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
mjr Dariusz MISTRZAK

tel. 261 678 151

Oficer Wydziału
kpt. Krzysztof Trzeciak
, kpt. Mieczysław Janus

tel. 261 678 174

Administrowanie środkami transportu
Tadeusz Kąkol

tel. 261 678 165

Administrowanie świadczeniami na rzecz obrony
Józef Garguliński

tel. 261 678 175

Ewidencja żołnierzy rezerwy
Maria Halkoczy, Elżbieta Kuliszko

tel. 261 678 172

 


Wydział Rekrutacji
wkuglogow.wr@wp.mil.pl

 

W przesyłanym e-mail'u proszę podawać:

1. Imię i nazwisko
2. Imię ojca
3. PESEL
4. Adres zameldowania
5. Nr telefonu kontaktowego
 

Zakres udzielanych informacji:
 1. Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)
     a. Przyjmowanie wniosków
     b. Nadawanie przydziałów kryzysowych
     c. Powoływanie żołnierzy NSR na ćwiczenia rotacyjne
 2. Służba przygotowawcza
     a. Przyjmowanie wniosków
     b. Kierowanie kandydatów na badania lekarskie i psychologiczne
     c. Powoływanie do odbycia służby przygotowawczej
 3. Szkolnictwo wojskowe
     a. Przyjmowanie wniosków do Studium oficerskich
     b. Kierowanie kandydatów na badania lekarskie i psychologiczne
     c. Kierowanie kandydatów przyjętych kandydatów do szkół wojskowych
 4. Zawodowa służba wojskowa

Szef Wydziału
mjr Arkadiusz Jackiewicz

tel. 261 678 156

Oficer Wydziału
kpt. Jarosław Żeglarski

tel. 261 678 173

Narodowe Siły Rezerwowe
Marek Korczyński, Piotr Chróstowski
, Manuela Kosiorek Sobiesińska

tel. 261 678 178

Słuzba przygotowawcza, szkolnictwo wojskowe
Mirosław Czerniawski

tel. 261 678 182

Zawodowa służba wojskowa, kwalifikacja wojskowa
Lilianna Wysocka, Grażyna Grzelachowska

tel. 261 678 179