Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE

Ul. WOJSKA POLSKIEGO 58

67 - 200 GŁOGÓWKONTAKT TELEFONICZNY:

|Narodowe Siły Rezerwowe, OBRONA TERYTORIALNA:
 • 261 678 178

|Służba przygotowawcza, szkolnictwo wojskowe:

 • 261 678 182

|Zawodowa służba wojskowa, kwalifikacja wojskowa:

 • 261 678 179
|Ewidencja żołnierzy rezerwy:
 • 261 678 172
|Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy, szkolenia żołnierzy rezerwy:
 • 261 678 168
|Administrowanie świadczeniami na rzecz obrony
 • 261 678 175
|Administrowanie środkami transportu
 • 261 678 165

Godziny urzędowania:

Pracujemy codziennie
od poniedziałku do piątku:

 • poniedziałek:  7:30 - 15:30
 • wtorek:  7:30 - 18:00
 • środa:  7:30 - 15:30
 • czwartek:  7:30 - 15:30
 • piątek:  7:30 - 15:30


Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Głogowie
         
Przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i petycji we wtorki
w godzinach 15:00-17:30,
a w pozostałych dniach roboczych tygodnia w godzinach 8:30 - 14:30.


Adresy e-mail:

Sprawy ogólne
wkuglogow@ron.mil.pl

Rekrutacja
wkuglogow.wr@ron.mil.pl

Sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym
wkuglogow.zo@ron.mil.pl

W przesyłanym e-mail'u proszę podawać:

1. Imię i nazwisko
2. Imię ojca
3. PESEL
4. Adres zameldowania
5. Nr telefonu kontaktowego

Zakres udzielanych informacji: 
  1. Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)     
    a. Przyjmowanie wniosków     
    b. Nadawanie przydziałów kryzysowych     
    c. Powoływanie żołnierzy NSR na ćwiczenia rotacyjne 

  2. Służba przygotowawcza     
    a. Przyjmowanie wniosków     
    b. Kierowanie kandydatów na badania lekarskie i psychologiczne     
    c. Powoływanie do odbycia służby przygotowawczej 

  3. Szkolnictwo wojskowe     
    a. Przyjmowanie wniosków do Studium oficerskich     
    b. Kierowanie kandydatów na badania lekarskie i psychologiczne     
    c. Kierowanie kandydatów przyjętych kandydatów do szkół wojskowych 

  4. Zawodowa służba wojskowa


Nasza lokalizacja: