Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualności dla rezerwistów
 

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3533 w SANDOMIERZU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 3533 w Sandomierzu  przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy – kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów (tylko w stopniach kpr.- mł.chor). Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się 12 lipca 2017r.

Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 3533 w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 38, godz. 8:00

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
 • prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 i w JW. 3533 w Sandomierzu tel. 261 514 514.


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4391 w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 07 lipca i 04 września 2017r. o godz. 8.30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej).

Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
•    strój sportowy, przybory piśmiennicze.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 31 BATALIONIE RADIOTECHNICZNYM  WE WROCŁAWIU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 31 batalionie Radiotechnicznym we Wrocławiu ul. Graniczna 13 dnia 28.06.2017r. o godz. 8:00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusach: oficerskim, podoficerskim i szeregowych na stanowiska związane z radiolokacja i obsługą stacji radiolokacyjnych oraz kierowcy z prawem jazdy kat. „C”.

Na kwalifikacje zapraszamy żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej).

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
 • ubiór sportowy.

Zbiórka osób zainteresowanych przy biurze przepustek JW. 2748 we Wrocławiu ul. Graniczna 13.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 oraz w JW. 2748 we Wrocławiu  tel. 261 669 921.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 2901 w SZCZECINIE-PODJUCHY

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 2901 W Szczecinie-Podjuchy w każdą środę o godz. 8.00 będzie prowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Miejsce zbiórki ul. Metalowa 39, godz. 7:45.
Preferowani kierowcy z kat. „C” oraz mechanicy i energetycy.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty oraz rozmowa z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 oraz w JW. 2901 w Szczecinie-Podjuchy tel. 261 454 788.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie  informuje, że 6 Wojskowy Oddziale Gospodarczy w Ustce posiada wakujące stanowiska pracy dla podoficerów i oficerów rezerwy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z WKU w Głogowie pod numer 261 678 179.


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH w  JW. 1551 w SIERADZU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 1551 w Sieradzu   poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych:

 • oficerów o STE  PPOR, PPOR/KPT, dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej (wyksz. magisterskie),
 • podoficerów o stopniach wojskowych: PLUT., SIERŻ., ST. SIERŻ., dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Głogowie – nr telefonu 261 678 179.


WAKATY DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w Wojskach Lądowych w Warszawie i Białobrzegach

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w Wojskach Lądowych w Warszawie i Białobrzegach istnieje możliwość wyznaczenia na stanowiska służbowe byłych żołnierzy zawodowych.

Pożądana grupa żołnierzy są oficerowie o STE; por./kpt.; podoficerowie i podoficerowie starsi w korpusie osobowym łączności i informatyki.

Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskowa w w/w korpusach proszone są   o kontakt telefoniczny - numer telefonu 261 878 501 lub 261 878 507.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3444 w GŁOGOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 3444 w Głogowie  w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów przeprowadzi kwalifikacje  dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej). Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:

 • 06.09.2017 r.
 • 04.10.2017 r.
 • 08.11.2017 r.

Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 3444 w Głogowie na ul. Wojska Polskiego 58, godz. 8:00

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu utworzenie bazy danych na przyszłe potrzeby JW. 3444 w Głogowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w JW. 3444 w Głogowie tel. 261 678 004.


Nabór do zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.  

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że w Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego w Warszawie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej. Ze względu na specyfikę kwalifikacji dla kandydatów do służby w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego wszystkich zainteresowanych prosimy  o zapoznanie się  z poniższą informacją i ze stroną internetową Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego , na której umieszczono szczegóły kwalifikacji.


1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

 • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;
 • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
 • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego .

2. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w batalionie reprezentacyjnym WP w Warszawie w stopniu „szeregowego"

  szeregowy starszy szeregowy
L.p Wyszczególnione kwota zł. brutto kwota zł. netto kwota zł. brutto kwota zł. netto
1 Miesięczne uposażenie zasadnicze 3200,00 2624,00 3270,00 2681,00
2 Dodatek służbowy (z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych ) 300,00 246,00 300,00 246,00
3 Świadczenie mieszkaniowe 900,00 900,00 900,00 900,00
Razem uposażenie miesięczne 4400,00 3770,00 4470,00 3827,00

Inne należności finansowe (raz w roku):

  szeregowy starszy szeregowy
L.p. Wyszczególnione kwota zł. brutto kwota zł. netto kwota zł. brutto kwota zł. netto
1 Dodatek za długoletnią służbę
(od 3% po 3 latach służby wojskowej następnie 6%, 9%, 12%, 15%)
96,00 78,00 98,00 80,00
2 Dodatkowe uposażenie roczne
(płatne w I kwartale następnego roku kalendarzowego w wysokości 1/12 uzyskanego  uposażenia w danym roku za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne).
3500,00 2870,00 3570,00 2927,00
3 Gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości 1120,00 918,00 1120,00 918,00
4 Równoważnik mundurowy nieopodatkowany, płatny w m-cu kwietniu każdego roku ok. 2000,00 ok. 2000,00 ok. 2000,00 ok. 2000,00
5 Dodatek za pełnienie nieetatowych służb
w wysokości 50,00 zł za każdą służbę
śr. 150,00 śr. 123,00 śr. 150,00 śr. 123,00

3. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul.Hynka 2) w 2017 r.:

 • 11 maja
 • 01 czerwca
 • 06 lipca
 • 03 sierpnia
 • 07 września
 • 05 października
 • 16 listopada
 • 07 grudnia.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej). Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
 • ubiór sportowy.

Termin kwalifikacji:

 • 04 lipca 2017r.
 • 29 sierpnia 2017r.
 • 19 września 2017r.
 • 10 października 2017r.
 • 14 listopada 2017r.
 • 05 grudnia 2017r.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek JW. 4009, ul. Ułanów 43 w Krakowie.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie-   tel. nr 261 135 537


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku - Białej zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej). Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
 • ubiór sportowy.

Termin kwalifikacji:

 • 06 i 20 września 2017r.
 • 04 i 18 października 2017r.
 • 08 i 22 listopada 2017r.
 • 06 i 20 grudnia 2017r.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek  JW. 1328, ul. Bardowskiego 5 w Bielsku - Białej.
    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku-Białej -   tel. nr 261 123 432.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 6 batalionie logistycznym  w Krakowie zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej).

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
 • ubiór sportowy.

Termin kwalifikacji:

 • 13 września 2017r.
 • 11 października 2017r.
 • 08 listopada 2017r.
 • 13 grudnia 2017r.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek JW. 4686, ul. Głowackiego 11 w Krakowie.
    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 i w 6 batalionie logistycznym w Krakowie-   tel. nr 261 134 466.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej).

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
 • ubiór sportowy.

Termin kwalifikacji:

 • 13 i 27 czerwca 2017r.
 • 12 i 26 września 2017r.
 • 10 i 24 października 2017r.
 • 14 i 28 listopada 2017r.
 • 05 i 12 grudnia 2017r.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek JW. 4495, ul. Wrocławska 82 w Krakowie.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie-   tel. nr 261 134 551.


Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW 4115 w Gliwicach.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 4115 w Gliwicach (6 Batalion Powietrznodesantowy), w 2017 r. odbędą się kwalifikacje (egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz do NSR w następujących terminach:

 • 07 i 28 czerwca 2017r. godz. 8:oo
 • 06 i 27 września 2017r. godz. 8:oo
 • 04 i 25 października 2017r. godz. 8:oo
 • 08 i 29 listopada 2017r. godz. 8:oo
 • 06 i 13  grudnia 2017r. godz. 8:oo

Na kwalifikacje kandydat powinien zabrać:

 • Strój sportowy;
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku  fizycznego;
 • Książeczka wojskowa;
 • Świadectwo ukończenia szkoły;
 • Dowód osobisty;
 • Dokumenty potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień.

Ponadto kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • Posiadać status żołnierza rezerwy (odbyta czynna służba wojskowa);
 • W przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej, przydział do NSR (dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej);
 • Zdolność do czynnej służby wojskowej - kategoria zdrowia „A”;
 • Niekaralność.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 76 836 41 79.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień informuje, że w Jednostce Wojskowej 1749 w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250 (biuro przepustek) będą prowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w każdy wtorek miesiąca godzina 08:00

przedmiotowe kwalifikacje odbywać się będą dla:

 • żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej
 • żołnierzy po odbytej służbie przygotowawczej (nie jest wymagany kontrakt NSR)
 • żołnierzy posiadających przydział do Narodowych Sił Rezerwowych

Kandydaci posiadający w dzień kwalifikacji ważne zaświadczenie o odbyciu egzaminu z wychowania fizycznego z innej jednostki  lub ośrodka szkolenia służby przygotowawczej będą zwolnieni  z egzaminu

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać:

 • książeczkę wojskową,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa kwalifikacyjne (kursy, szkolenia itp.) prawo jazdy.
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej
 • strój sportowy, oraz przybory do pisania.

Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr tel. tel. 261-454-031 w JW. 1749 w Szczecinie i w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie nr tel 261 678 179


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH w JW 2750 w ŚWINOUJŚCIU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW 2750 W ŚWINOUJŚCIU w każdy PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA aż do odwołania prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów (5 6 7).

Miejscem zbiórki w dniu kwalifikacji jest biuro przepustek Jednostki Wojskowej 2750 w Świnoujściu, ul. Steyera 28, o godz. 8:00

Na kwalifikacje zapraszani są :

 • żołnierze rezerwy po odbytej zasadniczej służbie wojskowej,
 • żołnierze, którzy aktualnie posiadają przydział do NSR.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty, książeczka wojskowa,
 • świadectwo ukończenia szkoły(uwierzytelniona kopia),
 • prawo jazdy i inne dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe, nabyte uprawnienia i posiadane umiejętności,
 • strój sportowy,
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • kopię kontraktu na wykonywanie zadań w ramach NSR (dotyczy żołnierzy NSR),

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu z wyżej wymienionych – kandydat nie zostanie dopuszczony do kwalifikacji.Przed wyjazdem na kwalifikacje należy skontaktować się z wydziałem kadr SI JW 2750 w Świnoujściu  tel. nr 261 242 208.


Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW Nr 5700 w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 17

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 5700 w Międzyrzeczu (17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana), prowadzi kwalifikacje (egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Postępowanie kwalifikacyjne realizowane będzie w każdy wtorek o godzinie 8:00.

Na kwalifikacje kandydat powinien zabrać:

 • Strój sportowy;
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
 • Książeczka wojskowa;
 • Świadectwo ukończenia szkoły;
 • Dowód osobisty;
 • Dokumenty potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień.
 • Ponadto kandydat powinien spełniać następujące warunki:
 • Posiadać status żołnierza rezerwy (odbyta czynna służba wojskowa);
 • W przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej, przydział do NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne
 • Zdolność do czynnej służby wojskowej - kategoria zdrowia „A”;
 • Niekaralność.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179

 

 


Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW Nr 2399 w Świętoszowie ul. Sztabowa 1.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 2399 w Świętoszowie (10 Brygada Kawalerii Pancernej), prowadzi kwalifikacje (egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna) we wszystkich specjalnościach wojskowych dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych . Postępowanie kwalifikacyjne realizowane będzie w każdy czwartek o godzinie 8:00.

Na kwalifikacje kandydat powinien zabrać:

 • Strój sportowy;
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku  fizycznego;
 • Książeczkę wojskową;
 • Świadectwo ukończenia szkoły;
 • Dowód osobisty;
 • Dokumenty potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień.

Ponadto kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • Posiadać status żołnierza rezerwy (odbyta czynna służba wojskowa); W przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej, przydział do NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne Niekaralność.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179.