Strona Główna BIP Strona Główna
Terminy i miejsca egzaminów
 

KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4391 w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 03 i 31 sierpnia 2018r. o godz. 8.30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej .
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
•    strój sportowy,
    przybory piśmiennicze.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4391 w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 06 lipca 2018r. o godz. 8.30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej .
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
•    strój sportowy,
    przybory piśmiennicze.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.

 


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej dla podoficerów starszych i oficerów młodszych w Sekcjach:
-    Kontroli technicznej
-    Inżynieryjno- Lotniczej
-    Szkolenia Specjalistycznego.
Podoficerów i podoficerów młodszych w Kluczach:
-    Eksploatacji Śmigłowców
-    Eksploatacji Osprzętu
-    Eksploatacji Urządzeń Radioelektronicznych
-    Eksploatacji Samolotów.
Głównym zadaniem 1 Bazy Lotnictwa Transportowego jest zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie.
Zadania realizowane są w kraju i za granicą.
Personel służby inżynieryjno-lotniczej bierze udział w licznych kursach i szkoleniach, również międzynarodowych.
Do kontaktów roboczych z ramienia Bazy w sprawie zawodowej służby wojskowej wyznaczeni zostali:
ppor. Marek OSIAK tel. 261 821 739
st. chor. Mariusz KOSTRZEWA  tel. 261 821 397

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 5004 w Gdyni- Oksywie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej w Dywizjonie Okrętów Bojowych              w Gdyni-Oksywie w korpusie szeregowych zawodowych.
Poszukujemy kandydatów na stanowiska służbowe:
- elektryk,
- młodszy elektryk.


Na wymienione stanowiska wymagane jest orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku Oliwa o zdolności do zawodowej służby wojskowej na okręcie w specjalnościach morskich grupy II,III,IV.

Preferowane wykształcenie techniczne o profilu elektrycznym.
Posiadanie uprawnień do eksploatacji przydzielonego sprzętu wojskowego, zgodnie z wykazem stanowisk pracy, na których wymagane jest posiadanie kwalifikacji           w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci energetycznych.


Szczegółowe informacje można uzyskać w JW. 5004 w Gdyni- Oksywie pod nr telefonu 261 262 173.

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3411 w GRÓJCU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 3411 w Grójcu w dniu 26.06.2018r. o godz. 7:40 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 3411 w Grójcu.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i JW. 3411 w Grójcu tel. 261 513 485, 261 513 441.

 


WAKUJĄCE STANOWISKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3718 W NOWYM GLINNIKU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku posiada wakujące stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej w korpusach podoficerów i oficerów w sekcjach: operacyjnej, logistyki w grupie opieki medycznej, zespole medycznym i kluczu śmigłowców.
Jednostka Wojskowa Nr 3718 informuje jednocześnie, że z uwagi na specjalności wojskowe w jakich występują specjalistyczne wakujące stanowiska, aby uniknąć narażania kandydatów na stres i niepotrzebne wydatki związane z koniecznością przybycia do jednostki, kwalifikacje dla kandydatów prowadzone będą po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej zgodności posiadanego wykształcenia i wymaganych ustawowo uprawnień zgodnie z KOSS w terminie wybranym i dogodnym dla kandydatów.
    Ponadto nadmieniam, że żołnierze rezerwy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej powinni posiadać:
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

 
Do kontaktów w sprawie kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Marcin GRUSZCZYŃSKI – tel. 261 167 509.

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 1156 w POZNANIU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 1156 w Poznaniu przeprowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej w strukturach służby inżynieryjno-lotniczej.
Minimalne wymagania jakie powinien spełniać kandydat:
- wykształcenie średnie techniczne: preferowane technik mechatronik, technik elektronik, elektrotechnik, technik informatyk,
- znajomość j. angielskiego- minimalne wymagania na poziomie 2,1,2,1 wg. STANAG 6001 lub osiągnięcia 70% na świadectwie maturalnym z zaawansowanego j. angielskiego,
- stopień wojskowy: kpr.;st. kpr., plut, sierż., st. sierż., mł. chor.
Preferowani są żołnierze, którzy pełnili zawodową służbę wojskową w strukturach służby inżynieryjno-lotniczej.
Jednostka posiada również nieobsadzone stanowiska służbowe w grupie osobowej łączności i informatyki, logistyki oraz ruchu lotniczego.
Termin kwalifikacji: 18.06.2018 r.; 25.06.2018 r.; 02.07.2018 r.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty oraz rozmowa z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 oraz w JW. 1156 w Poznaniu tel. 261 547 512.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4539 w BIAŁOBRZEGACH.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4539 w Białobrzegach w dniu 07.06.2018r. o godz. 8:30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze po odbytej służbie przygotowawczej, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej).
Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 4539 w Białobrzegach na ul. Osiedle Wojskowe 93
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    ksero -świadectwa ukończenia szkoły,
•    ksero-świadectw potwierdzających kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179, lub w JW. 4539 w Białobrzegach tel. nr 261 887 678.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 31 BATALIONIE RADIOTECHNICZNYM  WE WROCŁAWIU.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 31 batalionie Radiotechnicznym we Wrocławiu ul. Graniczna 13 dnia 07.06.2018 r. o godz. 8:00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusach: oficerskim, podoficerskim i szeregowych na stanowiska związane z radiolokacja i obsługą stacji radiolokacyjnych.
Na kwalifikacje zapraszamy żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze rezerwy po odbytej służbie przygotowawczej, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej).
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów         z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
•    ubiór sportowy.
Zbiórka osób zainteresowanych przy biurze przepustek JW. 2748 we Wrocławiu ul. Graniczna 13.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 oraz w JW. 2748 we Wrocławiu  tel. 261 669 921.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JW. 4686 W KRAKOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 6 batalionie logistycznym w Krakowie będą prowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Planowane terminy kwalifikacji w 6 batalionie logistycznym w Krakowie będą prowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Planowane terminy kwalifikacji w 6 batalionie logistycznym w 2018 r.

- 09 maja 2018r.

- 13 czerwca 2018r.

- 12 września 2018r.

- 07 listopada 2018r.

- 12 grudnia 2018r.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179.


WAKATY DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ nr 4539 w Białobrzegach

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4539 w Białobrzegach woj. mazowieckie istnieje możliwość wyznaczenia na stanowiska służbowe byłych żołnierzy zawodowych. Kwalifikacje odbędą się w dniu 09.05.2018r. godz. 08.00.

Pożądaną grupą żołnierzy są oficerowie.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 4 tel. 261 678 179.


INFORMACJA O PROWADZENIU KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim.

Jednostka Wojskowa Nr 4390 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusach: podoficerów zawodowych, szeregowych zawodowych

Kwalifikacje będą prowadzone na stanowiska:
1.    Korpus podoficerów( sierż. , st. sierż., mł. chor.)
W korpusie osobowym:
-Łączności i informatyki
-Wojsk Lądowych
-Logistyki
-Przeciwlotniczym
-Inżynierii Wojskowej
-OPBMR

2.   Korpus szeregowych w specjalnościach:
    - Kierowca kat. C
    - Kierowca kat. C+E
    - Kierowca- Ratownik medyczny
    - Saper
Kandydat musi być żołnierzem rezerwy i spełniać następujące warunki:
1.    Odbyta służba przygotowawcza lub odbyta zasadnicza służba wojskowa.
2.    Niekaralność.
3.    Wysoka sprawność fizyczna.

Kwalifikacje prowadzone będą : 14 maja 2018roku.
Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72  godz. 07:40

Na kwalifikacje trzeba zabrać: książeczkę wojskową, dowód osobisty, ubiór sportowy, oraz:
1.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
2. Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej
3.Świadectwo służby( dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
4. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
5. Strój do egzaminu z wychowania fizycznego
Na kwalifikacje mogą się zgłaszać żołnierze rezerwy posiadający stopień- PLUTONOWY.
 WAŻNE:
Przed wyjazdem na kwalifikacje wymagany jest kontakt telefoniczny z przedstawicielami Jednostki Wojskowej w celu potwierdzenia informacji o wolnych stanowiskach oraz zgłaszania chęci przystąpienia do kwalifikacji.
Osoba wyznaczona w jednostce wojskowej do kontaktów roboczych:
st. chor. Cezary NIŻNIKOWSKI     tel. 261 167 832
mł. Chor. Krzysztof DZIUBAŁTOWSKI  TEL 261 167 812

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4161 w KŁODZKU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4161 w Kłodzku w dniu 26 kwietnia 2018r. o godz. 8:00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 4161 w Kłodzku na ul. Walecznych 59.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
•    prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4391 w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 11 i 25 maja 2018r. o godz. 8.30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
•    strój sportowy,
•    przybory piśmiennicze.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie zostaną  przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- kierowca- kucharz,
- kierowca operator,
- celowniczy,
- operator,
- mechanik.

Kwalifikacje odbędą się w następujących terminach:
- 17 kwietnia 2018 r.;
- 08 i 22 maja 2018 r.;.
- 19 czerwca 2018 r.;
- 11 i 25 września 2018 r.;
- 09 października 2018 r.;
- 13 listopada 2018 r.;
- 11 grudnia 2018 r.;

Na kwalifikację należy zabrać:
• dowód osobisty,
• książeczkę wojskową,
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
• świadectwo ukończenia szkoły,
• świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
• ubiór sportowy.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek    
JW. 4495, ul. Wrocławska 82 w Krakowie.


    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I – sprawdzian ze sprawności fizycznej
etap II - rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 i w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie-   tel. nr 261 134 602.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4115 w GLIWICACH

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 4115 w Gliwicach  w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy wyrażających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:
•    09 i 16 maja.2018 r.
•    06 i 13 czerwca.2018 r.
•    05 i 12 września.2018 r.
•    03 i 10 pażdziernika.2018 r
•    07 i 14 listopada.2018 r.
•    05 i 12 grudnia.2018 r.

Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 4115 w Gliwicach ul. Generała Andersa 47 , godz. 7:45.


Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.
   

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 i w JW. 4115 w Gliwicach tel. 261 111 726.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie - Balicach
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach w dniu 26 kwietnia 2018r. w godz. 7.00-15.00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Wolne stanowiska służbowe to:
- kierowca
operator; wymagane prawo jazdy kat. „C”, „E”
- kierowca – mechanik; wymagane prawo jazdy kat. „C”, „E”

Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy,
•    ubiór sportowy.
Stawiennictwo kandydatów do zawodowej służby wojskowej do godz. 10:00 w Sali klubu w Krakowie-Balicach lub do godz. 7:00 w Komendzie Obsługi Lotniska Wrocław ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław.
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia transportu niezbędnego do przewozu
z Wrocławia do Krakowa kandydatów na egzamin z wychowania fizycznego proszę wszystkich zainteresowanych o powiadomienie WKU w Głogowie o chęci udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym do dnia 18 kwietnia 2018r. Numer telefonu 261 678 179.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty
etap II – badanie lekarskie i sprawdzian ze sprawności fizycznej.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 oraz w 8 BLT w Krakowie  tel. 261 136 155.


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4391 w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 20 kwietnia 2018r. o godz. 8.30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej .
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
•    strój sportowy,
    przybory piśmiennicze.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie dnia 17 kwietnia 2018r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej  w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- kierowca- kucharz;
-obsługa;
-mechanik pojazdów kołowych;
- mechanik- rusznikarz

Na kwalifikację należy zabrać:
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
•    ubiór sportowy.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek    
JW. 4495, ul. Wrocławska 82 w Krakowie.


    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie-   tel. nr 261 134 551.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3411 w Grójcu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4161 w Grójcu ( 1 Ośrodek Radioelektroniczny) w dniu 08 maja 2018r. o godz. 8:00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów od stopnia  sierżanta i oficerów młodszych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.
Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW 3411 w Grójcu ul. Słomczyn- Kącin 1
Na kwalifikację należy zabrać :
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
prawo jazdy.
•    ubiór sportowy.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA W LĘBORKU

informuje ,że posiada wakujące stanowiska dla:

- dowódcy zespołu- ratownika medycznego; dla STE od sierżanta ‘
- ratownika; dla STE szer./st. szer.


Szczegółowych informacji udziela Sekcja Personalna Jednostki Rakietowej tel. 261 253 113.


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4393 w LEŹNICY WIELKIEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4393 w Leźnicy Wielkiej w każdy wtorek roboczy zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej(żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej o wysokiej sprawności fizycznej, nie karany).

Na kwalifikację należy zabrać :

•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,

•    świadectwo służby(dotyczy byłych żołnierzy zawodowych) lub zaświadczenie o ukończeniu służby
     przygotowawczej

•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
•    strój sportowy,

•   
przybory piśmiennicze.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w JW. 4393 w Leźnicy Wielkiej tel. 261 168 218.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3444 w GŁOGOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 3444 w Głogowie  w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów przeprowadzi kwalifikacje  dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej).

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:

 • 06.02.2018 r.
 • 06.03.2018 r. - zmiana terminu kwalifikacji na 16.03.2018r.
 • 05.04.2018 r.
 • 08.05.2018 r
 • 01.06.2018 r.
 • 04.09.2018 r.
 • 04.10.2018 r.
 • 06.11.2018 r.

Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 3444 w Głogowie na ul. Wojska Polskiego 58, godz. 8:00

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu utworzenie bazy danych na przyszłe potrzeby JW. 3444 w Głogowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w JW. 3444 w Głogowie tel. 261 678 004.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
 • ubiór sportowy.

Termin kwalifikacji:

 • 23 stycznia 2018r.
 • 13 lutego 2018r.
 • 13 marca 2018r
 • 10 kwietnia 2018r.
 • 15 maja 2018r.
 • 12 czerwca 2018r.
 • 03 lipca 2018r.
 • 28 sierpnia 2018r.
 • 18 września 2018r.
 • 16 października 2018r.
 • 06 listopada 2018r.
 • 04 grudnia 2018r.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek JW. 4009, ul. Ułanów 43 w Krakowie.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie-   tel. nr 261 135 538


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4071 w ŻAGANIU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW 4071 w Żaganiu w każdy czwartek miesiąca o godz. 8.00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej w następujących

Korpusach osobowych:

 • W korpusie oficerów (ppor./por):
  • Łączności i Informatyki
 • W korpusie podoficerów ( pdf.): 
  • Łączności i Informatyki
  • Inżynierii Wojskowej
  • Logistyki
 • W korpusie szeregowych:
  • w szczególności kierowcy posiadający prawo jazdy kat. C oraz C+E.

Czas stawiennictwa o godz. 7:45 przy biurze przepustek na ul. Żarskiej (brama środkowa) w Żaganiu.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
 • zaświadczenie u ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje np. odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  trzech etapach:

 • etap I – sprawdzian sprawności fizycznej
 • etap II – kompletowanie niezbędnych dokumentów
 • etap III - rozmowa kwalifikacyjna

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 lub w JW 2423 w Żaganiu tel. numer 261 688 360 lub 261 688 364.


Nabór do zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego w Warszawie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Ze względu na specyfikę kwalifikacji dla kandydatów do służby w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego wszystkich zainteresowanych prosimy  o zapoznanie się ze stroną internetową Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego brepr.wp.mil.pl, na której umieszczono szczegóły kwalifikacji.
Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul.Hynka 2) w 2018 r.:

 • 11 stycznia
 • 01 lutego
 • 08 marca
 • 12 kwietnia
 • 10 maja
 • 14 czerwca
 • 12 lipca
 • 16 sierpnia
 • 13 września
 • 11 października
 • 15 listopada
 • 13 grudnia.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 6 batalionie logistycznym  w Krakowie zostanie przeprowadzona kwalifikacja dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i NSR.
Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
 • ubiór sportowy.

Terminy kwalifikacji:

 • 07 lutego 2018r.
 • 07 marca 2018r
 • 11 kwietnia 2018r.
 • 9 maja 2018r.
 • 13 czerwca 2018r.
 • 12 września 2018r.
 • 10 października 2018r.
 • 07 listopada 2018r.
 • 12 grudnia 2018r.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek JW. 4686, ul. Głowackiego 11 w Krakowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JW. 4381 W TOMSZOWIE MAZOWIECKIM.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że dnia 05 stycznia 2018r. o godzinie 08.30 w JW. 4381 w Tomaszowie Mazowieckim zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby.
Miejsce zbiórki JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 72.
Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy.
 • strój sportowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4495 w Krakowie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 4495 w Krakowie w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:

 • 16 i 30 Stycznia 2018r.
 • 20 Lutego 2018r.
 • 20 Marca 2018r.
 • 17 Kwietnia 2018r.
 • 8 i 22 Maja 2018r.
 • 19 Czerwca 2018r.
 • 11 i 25 Września 2018r.
 • 9 Października 2018r.
 • 13 Listopada 2018r.
 • 11 Grudnia 2018r.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4115 w Gliwicach

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 4115 w Gliwicach w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów przeprowadzi kwalifikacje  dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:

 • 3 i 10 Stycznia 2018r.
 • 7 i 14 Lutego 2018r.
 • 7 i 14 Marca 2018r.
 • 4 i 11 Kwietnia 2018r.
 • 9 i 16 Maja 2018r.
 • 6 i 13 Czerwca 2018r.
 • 5 i 12 Września 2018r.
 • 3 i 10 Października 2018r.
 • 7 i 14 Listopada 2018r.
 • 5 i 12 Grudnia 2018r.

Miejsce zbiórki ul. gen. Andersa 47, godz. 8:00

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4408 w SULECHOWIE


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4408 w Sulechowie w każdą środę o godz. 8.00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
 • prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty oraz rozmowa z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 oraz w JW. 4408 w Sulechowie tel. 261569644.


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w Głogowie informuje że trwa nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach Wojsk Specjalnych.

Nabór prowadzony jest w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie powinny po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie internetowej www.commando.mil.pl zgłosić się z wydrukowanym wnioskiem z załącznikami i kwestionariuszem do właściwego ze względu na miejsce zameldowania Wojskowego Komendanta Uzupełnień. O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, które:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego,
 • niekarane sądownie
 • posiadające obywatelstwa polskie,
 • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej 18 lat.
 • Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z WKU w Głogowie tel. 261 678 179 lub z Ośrodkiem Szkolenia w JW. Komandosów w Lublińcu tel. 261 101 465.


  KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 2901 w SZCZECINIE-PODJUCHY

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 2901 W Szczecinie-Podjuchy w każdą środę o godz. 8.00 będzie prowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.


  Miejsce zbiórki ul. Metalowa 39, godz. 7:45.


  Preferowani kierowcy z kat. „C” oraz mechanicy i energetycy.

 • Na kwalifikację należy zabrać :

  • dowód osobisty,
  • książeczkę wojskową
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
  • ubiór sportowy.

      Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

  • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty oraz rozmowa z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej;
  • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 oraz w JW. 2901 w Szczecinie-Podjuchy tel. 261 454 788.


  WAKATY DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w Wojskach Lądowych w Warszawie i Białobrzegach

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w Wojskach Lądowych w Warszawie i Białobrzegach istnieje możliwość wyznaczenia na stanowiska służbowe byłych żołnierzy zawodowych.

  Pożądana grupa żołnierzy są oficerowie o STE; por./kpt.; podoficerowie i podoficerowie starsi w korpusie osobowym łączności i informatyki.

  Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskowa w w/w korpusach proszone są   o kontakt telefoniczny - numer telefonu 261 878 501 lub 261 878 507.


  KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3444 w GŁOGOWIE


  Nabór do zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.  

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że w Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego w Warszawie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej. Ze względu na specyfikę kwalifikacji dla kandydatów do służby w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego wszystkich zainteresowanych prosimy  o zapoznanie się  z poniższą informacją i ze stroną internetową Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego , na której umieszczono szczegóły kwalifikacji.


  1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

  • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;
  • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
  • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego .

  2. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w batalionie reprezentacyjnym WP w Warszawie w stopniu „szeregowego"

    szeregowy starszy szeregowy
  L.p Wyszczególnione kwota zł. brutto kwota zł. netto kwota zł. brutto kwota zł. netto
  1 Miesięczne uposażenie zasadnicze 3200,00 2624,00 3270,00 2681,00
  2 Dodatek służbowy (z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych ) 300,00 246,00 300,00 246,00
  3 Świadczenie mieszkaniowe 900,00 900,00 900,00 900,00
  Razem uposażenie miesięczne 4400,00 3770,00 4470,00 3827,00

  Inne należności finansowe (raz w roku):

    szeregowy starszy szeregowy
  L.p. Wyszczególnione kwota zł. brutto kwota zł. netto kwota zł. brutto kwota zł. netto
  1 Dodatek za długoletnią służbę
  (od 3% po 3 latach służby wojskowej następnie 6%, 9%, 12%, 15%)
  96,00 78,00 98,00 80,00
  2 Dodatkowe uposażenie roczne
  (płatne w I kwartale następnego roku kalendarzowego w wysokości 1/12 uzyskanego  uposażenia w danym roku za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne).
  3500,00 2870,00 3570,00 2927,00
  3 Gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości 1120,00 918,00 1120,00 918,00
  4 Równoważnik mundurowy nieopodatkowany, płatny w m-cu kwietniu każdego roku ok. 2000,00 ok. 2000,00 ok. 2000,00 ok. 2000,00
  5 Dodatek za pełnienie nieetatowych służb
  w wysokości 50,00 zł za każdą służbę
  śr. 150,00 śr. 123,00 śr. 150,00 śr. 123,00

  3. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul.Hynka 2) w 2018 r.:

   • 02 luty
   • 02 marzec
   •  06 kwiecień
   •  11 maj
   •  01 czerwiec
   •  06 lipiec
   •  03 sierpień
   •  07 wrzesień
   •  05 październik
   •  16 listopad
   •  07 grudzień


  KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

  Wojskowa Komenda Uzupełnień informuje, że w Jednostce Wojskowej 1749 w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250 (biuro przepustek) będą prowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w każdy wtorek miesiąca godzina 08:00

  przedmiotowe kwalifikacje odbywać się będą dla:

  • żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej
  • żołnierzy po odbytej służbie przygotowawczej (nie jest wymagany kontrakt NSR)
  • żołnierzy posiadających przydział do Narodowych Sił Rezerwowych

  Kandydaci posiadający w dzień kwalifikacji ważne zaświadczenie o odbyciu egzaminu z wychowania fizycznego z innej jednostki  lub ośrodka szkolenia służby przygotowawczej będą zwolnieni  z egzaminu

  Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać:

  • książeczkę wojskową,
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwa kwalifikacyjne (kursy, szkolenia itp.) prawo jazdy.
  • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej
  • strój sportowy, oraz przybory do pisania.

  Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr tel. tel. 261-454-031 w JW. 1749 w Szczecinie i w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie nr tel 261 678 179


  KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH w JW 2750 w ŚWINOUJŚCIU.

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW 2750 W ŚWINOUJŚCIU w każdy PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA aż do odwołania prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów (5 6 7).

  Miejscem zbiórki w dniu kwalifikacji jest biuro przepustek Jednostki Wojskowej 2750 w Świnoujściu, ul. Steyera 28, o godz. 8:00

  Na kwalifikacje zapraszani są :

  • żołnierze rezerwy po odbytej zasadniczej służbie wojskowej,
  • żołnierze, którzy aktualnie posiadają przydział do NSR.

  Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty, książeczka wojskowa,
  • świadectwo ukończenia szkoły(uwierzytelniona kopia),
  • prawo jazdy i inne dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe, nabyte uprawnienia i posiadane umiejętności,
  • strój sportowy,
  • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do egzaminu z wychowania fizycznego,
  • kopię kontraktu na wykonywanie zadań w ramach NSR (dotyczy żołnierzy NSR),

  W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu z wyżej wymienionych – kandydat nie zostanie dopuszczony do kwalifikacji.Przed wyjazdem na kwalifikacje należy skontaktować się z wydziałem kadr SI JW 2750 w Świnoujściu  tel. nr 261 242 208.


  Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW Nr 5700 w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 17

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 5700 w Międzyrzeczu (17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana), prowadzi kwalifikacje (egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Postępowanie kwalifikacyjne realizowane będzie w każdy wtorek o godzinie 8:00.

  Na kwalifikacje kandydat powinien zabrać:

  • Strój sportowy;
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
  • Książeczka wojskowa;
  • Świadectwo ukończenia szkoły;
  • Dowód osobisty;
  • Dokumenty potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień.
  • Ponadto kandydat powinien spełniać następujące warunki:
  • Posiadać status żołnierza rezerwy (odbyta czynna służba wojskowa);
  • W przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej, przydział do NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne
  • Zdolność do czynnej służby wojskowej - kategoria zdrowia „A”;
  • Niekaralność.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179


  Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW Nr 2399 w Świętoszowie ul. Sztabowa 1.

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 2399 w Świętoszowie (10 Brygada Kawalerii Pancernej), prowadzi kwalifikacje (egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna) we wszystkich specjalnościach wojskowych dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych . Postępowanie kwalifikacyjne realizowane będzie w każdy 2 i 4 czwartek o godzinie 8:00.

  Na kwalifikacje kandydat powinien zabrać:

  • Strój sportowy;
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku  fizycznego;
  • Książeczkę wojskową;
  • Świadectwo ukończenia szkoły;
  • Dowód osobisty;
  • Dokumenty potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień.

  Ponadto kandydat powinien spełniać następujące warunki:

  • Posiadać status żołnierza rezerwy (odbyta czynna służba wojskowa); W przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej, przydział do NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne Niekaralność.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179

 •