Strona Główna BIP Strona Główna
Terminy i miejsca egzaminów
 

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 16 batalionie powietrznodesantowym      w Krakowie dnia 20marca 2018r zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej  w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- kierowca- kucharz.
Na kwalifikację należy zabrać:
•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
•    ubiór sportowy.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek    
JW. 4495, ul. Wrocławska 82 w Krakowie.

    Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie-   tel. nr 261 134 551.

   


MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA W LĘBORKU

informuje ,że posiada wakujące stanowiska dla:

- dowódcy zespołu- ratownika medycznego; dla STE od sierżanta ‘
- ratownika; dla STE szer./st. szer.


Szczegółowych informacji udziela Sekcja Personalna Jednostki Rakietowej tel. 261 253 113.


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4393 w LEŹNICY WIELKIEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4393 w Leźnicy Wielkiej w każdy wtorek roboczy zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej(żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej o wysokiej sprawności fizycznej, nie karany).

Na kwalifikację należy zabrać :

•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,

•    świadectwo służby(dotyczy byłych żołnierzy zawodowych) lub zaświadczenie o ukończeniu służby
     przygotowawczej

•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
•    strój sportowy,

•   
przybory piśmiennicze.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w JW. 4393 w Leźnicy Wielkiej tel. 261 168 218.


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4391 w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 23 lutego 2018r. o godz. 8.30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.

Na kwalifikację należy zabrać :

•    dowód osobisty,
•    książeczkę wojskową,
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
•    strój sportowy,

•   
przybory piśmiennicze.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
etap II  - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3444 w GŁOGOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 3444 w Głogowie  w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów przeprowadzi kwalifikacje  dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej).

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:

 • 06.02.2018 r.
 • 06.03.2018 r. - zmiana terminu kwalifikacji na 16.03.2018r.
 • 04.04.2018 r.
 • 08.05.2018 r
 • 01.06.2018 r.
 • 04.09.2018 r.
 • 04.10.2018 r.
 • 06.11.2018 r.

Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 3444 w Głogowie na ul. Wojska Polskiego 58, godz. 8:00

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu utworzenie bazy danych na przyszłe potrzeby JW. 3444 w Głogowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w JW. 3444 w Głogowie tel. 261 678 004.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 1523 w INOWROCŁAWIU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 1523 w Inowrocławiu  przeprowadzi kwalifikacje  dla żołnierzy rezerwy – kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, posiadających prawo jazdy kat. C, C+E, podoficerów i oficerów młodszych. Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się 2 lutego 2018 r.

Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 1523 w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 56, godz. 8:00

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
 • prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w JW. 1523 w Inowrocławiu tel. 261 436 448.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
 • ubiór sportowy.

Termin kwalifikacji:

 • 23 stycznia 2018r.
 • 13 lutego 2018r.
 • 13 marca 2018r
 • 10 kwietnia 2018r.
 • 15 maja 2018r.
 • 12 czerwca 2018r.
 • 03 lipca 2018r.
 • 28 sierpnia 2018r.
 • 18 września 2018r.
 • 16 października 2018r.
 • 06 listopada 2018r.
 • 04 grudnia 2018r.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek JW. 4009, ul. Ułanów 43 w Krakowie.

Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie-   tel. nr 261 135 538


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 31 BATALIONIE RADIOTECHNICZNYM  WE WROCŁAWIU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 31 batalionie Radiotechnicznym we Wrocławiu ul. Graniczna 13 dnia 01.02.2018r. o godz. 8:00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusach:

 • oficerskim – specjalność 52A01, 22G01, 40A01, 22G03
 • podoficerskim – specjalność 54D24, 54B21, 30B21, 22G21, 22G24, 29A21/28T28, 22B26, 28D33/28D26, 28B26, 28B23
 • szeregowych – specjalność 22G24/38T27, 28B65, 28B61

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
 • ubiór sportowy.

Zbiórka osób zainteresowanych przy biurze przepustek JW. 2748 we Wrocławiu ul. Graniczna 13.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 oraz w JW. 2748 we Wrocławiu  tel. 261 669 921.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4071 w ŻAGANIU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW 4071 w Żaganiu w każdy czwartek miesiąca o godz. 8.00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej w następujących

Korpusach osobowych:

 • W korpusie oficerów (ppor./por):
  • Łączności i Informatyki
 • W korpusie podoficerów ( pdf.): 
  • Łączności i Informatyki
  • Inżynierii Wojskowej
  • Logistyki
 • W korpusie szeregowych:
  • w szczególności kierowcy posiadający prawo jazdy kat. C oraz C+E.

Czas stawiennictwa o godz. 7:45 przy biurze przepustek na ul. Żarskiej (brama środkowa) w Żaganiu.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
 • zaświadczenie u ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje np. odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  trzech etapach:

 • etap I – sprawdzian sprawności fizycznej
 • etap II – kompletowanie niezbędnych dokumentów
 • etap III - rozmowa kwalifikacyjna

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 lub w JW 2423 w Żaganiu tel. numer 261 688 360 lub 261 688 364.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4161 w KŁODZKU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 22 batalionie piechoty górskiej w Kłodzku w dniu 25 stycznia 2018r. o godz. 8:00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby.

Miejsce zbiórki przy biurze przepustek JW. 4161 w Kłodzku na ul. Walecznych 59.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 23 PUŁKU ARTYLERII W BOLESŁAWCU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, w 23 PUŁKU ARTYLERII w  Bolesławcu w dniu 24.01.2018r zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej:
 1) w korpusie oficerów o STE: PPOR/POR:

 • wojsk lądowych;
 • logistyki;
 • wychowawczy;

Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie S: 2; M: 2; C: 2; P: 2.
2) w korpusie szeregowych:

 • wojsk lądowych - specjalność  — obsługa działa

Czas stawiennictwa na godz. 07.45, Al. Wojska Polskiego 54 w Bolesławcu
Na kwalifikację należy zabrać :

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • ostatnią opinię służbową (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  trzech etapach:

 • Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
 • Etap lI — kompletowanie niezbędnych dokumentów
 • Etap III — rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 oraz w 23 PUŁKU ARTYLERII:

 • st.chor.szt. Jacek STRAMSKI, tel. 261 - 646 - 608,
 • mł.chor. Robert TURNO, tel. 261 -646 -608.

Nabór do zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego w Warszawie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Ze względu na specyfikę kwalifikacji dla kandydatów do służby w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego wszystkich zainteresowanych prosimy  o zapoznanie się ze stroną internetową Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego brepr.wp.mil.pl, na której umieszczono szczegóły kwalifikacji.
Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul.Hynka 2) w 2018 r.:

 • 11 stycznia
 • 01 lutego
 • 08 marca
 • 12 kwietnia
 • 10 maja
 • 14 czerwca
 • 12 lipca
 • 16 sierpnia
 • 13 września
 • 11 października
 • 15 listopada
 • 13 grudnia.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE  DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4391 w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 02 lutego 2018r. o godz. 8.30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej .
Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z -wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia prawo jazdy,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 6 batalionie logistycznym  w Krakowie zostanie przeprowadzona kwalifikacja dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i NSR.
Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
 • ubiór sportowy.

Terminy kwalifikacji:

 • 07 lutego 2018r.
 • 07 marca 2018r
 • 11 kwietnia 2018r.
 • 9 maja 2018r.
 • 13 czerwca 2018r.
 • 12 września 2018r.
 • 10 października 2018r.
 • 07 listopada 2018r.
 • 12 grudnia 2018r.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek JW. 4686, ul. Głowackiego 11 w Krakowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JW. 4381 W TOMSZOWIE MAZOWIECKIM.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że dnia 05 stycznia 2018r. o godzinie 08.30 w JW. 4381 w Tomaszowie Mazowieckim zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby.
Miejsce zbiórki JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 72.
Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy.
 • strój sportowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4495 w Krakowie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 4495 w Krakowie w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:

 • 16 i 30 Stycznia 2018r.
 • 20 Lutego 2018r.
 • 20 Marca 2018r.
 • 17 Kwietnia 2018r.
 • 8 i 22 Maja 2018r.
 • 19 Czerwca 2018r.
 • 11 i 25 Września 2018r.
 • 9 Października 2018r.
 • 13 Listopada 2018r.
 • 11 Grudnia 2018r.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 4115 w Gliwicach

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW. 4115 w Gliwicach w celu pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów przeprowadzi kwalifikacje  dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w następujących terminach:

 • 3 i 10 Stycznia 2018r.
 • 7 i 14 Lutego 2018r.
 • 7 i 14 Marca 2018r.
 • 4 i 11 Kwietnia 2018r.
 • 9 i 16 Maja 2018r.
 • 6 i 13 Czerwca 2018r.
 • 5 i 12 Września 2018r.
 • 3 i 10 Października 2018r.
 • 7 i 14 Listopada 2018r.
 • 5 i 12 Grudnia 2018r.

Miejsce zbiórki ul. gen. Andersa 47, godz. 8:00

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 4408 w SULECHOWIE


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 4408 w Sulechowie w każdą środę o godz. 8.00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.

Na kwalifikację należy zabrać :

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp.
 • prawo jazdy.
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

 • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty oraz rozmowa z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej;
 • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 oraz w JW. 4408 w Sulechowie tel. 261569644.


 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w Głogowie informuje że trwa nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach Wojsk Specjalnych.

Nabór prowadzony jest w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łącza z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych. Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie powinny po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie internetowej www.commando.mil.pl zgłosić się z wydrukowanym wnioskiem z załącznikami i kwestionariuszem do właściwego ze względu na miejsce zameldowania Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku  Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, które:

 • posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego,
 • niekarane sądownie
 • posiadające obywatelstwa polskie,
 • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej 18 lat.

Ważne informacje.

 • Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminu;
 • Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane;
 • Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w JW. Komandosów www.commando.mil.pl – planowane uruchomienie rejestracji elektronicznej
  od 24 lipca 2017r.;
 • Egzamin będzie obejmował :
  • analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum
  • sprawdzian sprawności fizycznej
  • rozmowę kwalifikacyjną;
 • Planowany termin egzaminów przełom października/ listopada 2017r. Termin zostanie podany na stronie internetowej;
 • Egzaminy będą przeprowadzone w JWK w Lublińcu;
 • Warunkiem powołanie osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki , zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku szkolenia trwać będzie około 6 miesięcy;
 • Termin rozpoczęcia szkolenia: 01 luty 2018r;
 • Podczas szkolenia elew otrzyma 640,00PLN uposażenia netto;
 • Stosunek pracy kandydatów powołanych do służby kandydackiej wygasa z dniem stawienia się do tej służby z mocy prawa ( art. 18 w związku z art. 132 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych);
 • Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z WKU w Głogowie tel. 261 678 179 lub z Ośrodkiem Szkolenia w JW. Komandosów w Lublińcu tel. 261 101 465.


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w Głogowie informuje że trwa nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach Wojsk Specjalnych.

Nabór prowadzony jest w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie powinny po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie internetowej www.commando.mil.pl zgłosić się z wydrukowanym wnioskiem z załącznikami i kwestionariuszem do właściwego ze względu na miejsce zameldowania Wojskowego Komendanta Uzupełnień. O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, które:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego,
 • niekarane sądownie
 • posiadające obywatelstwa polskie,
 • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej 18 lat.
 • Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z WKU w Głogowie tel. 261 678 179 lub z Ośrodkiem Szkolenia w JW. Komandosów w Lublińcu tel. 261 101 465.


  KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW. 2901 w SZCZECINIE-PODJUCHY

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w JW. 2901 W Szczecinie-Podjuchy w każdą środę o godz. 8.00 będzie prowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej.


  Miejsce zbiórki ul. Metalowa 39, godz. 7:45.


  Preferowani kierowcy z kat. „C” oraz mechanicy i energetycy.

 • Na kwalifikację należy zabrać :

  • dowód osobisty,
  • książeczkę wojskową
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia itp. prawo jazdy.
  • ubiór sportowy.

      Kwalifikacja odbywać się będzie w  dwóch etapach:

  • etap I – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty oraz rozmowa z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej;
  • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 oraz w JW. 2901 w Szczecinie-Podjuchy tel. 261 454 788.


  WAKATY DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w Wojskach Lądowych w Warszawie i Białobrzegach

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w Wojskach Lądowych w Warszawie i Białobrzegach istnieje możliwość wyznaczenia na stanowiska służbowe byłych żołnierzy zawodowych.

  Pożądana grupa żołnierzy są oficerowie o STE; por./kpt.; podoficerowie i podoficerowie starsi w korpusie osobowym łączności i informatyki.

  Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskowa w w/w korpusach proszone są   o kontakt telefoniczny - numer telefonu 261 878 501 lub 261 878 507.


  KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w JW 3444 w GŁOGOWIE


  Nabór do zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.  

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że w Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego w Warszawie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej. Ze względu na specyfikę kwalifikacji dla kandydatów do służby w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego wszystkich zainteresowanych prosimy  o zapoznanie się  z poniższą informacją i ze stroną internetową Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego , na której umieszczono szczegóły kwalifikacji.


  1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

  • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;
  • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
  • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego .

  2. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w batalionie reprezentacyjnym WP w Warszawie w stopniu „szeregowego"

    szeregowy starszy szeregowy
  L.p Wyszczególnione kwota zł. brutto kwota zł. netto kwota zł. brutto kwota zł. netto
  1 Miesięczne uposażenie zasadnicze 3200,00 2624,00 3270,00 2681,00
  2 Dodatek służbowy (z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych ) 300,00 246,00 300,00 246,00
  3 Świadczenie mieszkaniowe 900,00 900,00 900,00 900,00
  Razem uposażenie miesięczne 4400,00 3770,00 4470,00 3827,00

  Inne należności finansowe (raz w roku):

    szeregowy starszy szeregowy
  L.p. Wyszczególnione kwota zł. brutto kwota zł. netto kwota zł. brutto kwota zł. netto
  1 Dodatek za długoletnią służbę
  (od 3% po 3 latach służby wojskowej następnie 6%, 9%, 12%, 15%)
  96,00 78,00 98,00 80,00
  2 Dodatkowe uposażenie roczne
  (płatne w I kwartale następnego roku kalendarzowego w wysokości 1/12 uzyskanego  uposażenia w danym roku za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne).
  3500,00 2870,00 3570,00 2927,00
  3 Gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości 1120,00 918,00 1120,00 918,00
  4 Równoważnik mundurowy nieopodatkowany, płatny w m-cu kwietniu każdego roku ok. 2000,00 ok. 2000,00 ok. 2000,00 ok. 2000,00
  5 Dodatek za pełnienie nieetatowych służb
  w wysokości 50,00 zł za każdą służbę
  śr. 150,00 śr. 123,00 śr. 150,00 śr. 123,00

  3. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul.Hynka 2) w 2018 r.:

   • 02 luty
   • 02 marzec
   •  06 kwiecień
   •  11 maj
   •  01 czerwiec
   •  06 lipiec
   •  03 sierpień
   •  07 wrzesień
   •  05 październik
   •  16 listopad
   •  07 grudzień


  KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej). Na kwalifikację należy zabrać :

  • dowód osobisty,
  • książeczkę wojskową,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
  • ubiór sportowy.

  Termin kwalifikacji:

  • 14 listopada 2017r.
  • 05 grudnia 2017r.

  Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek JW. 4009, ul. Ułanów 43 w Krakowie.

  Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

  • etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
  • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie-   tel. nr 261 135 537


  KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE 

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku - Białej zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej). Na kwalifikację należy zabrać :

  • dowód osobisty,
  • książeczkę wojskową,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
  • ubiór sportowy.

  Termin kwalifikacji:

  • 08 i 22 listopada 2017r.
  • 06 i 20 grudnia 2017r.

  Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek  JW. 1328, ul. Bardowskiego 5 w Bielsku - Białej.
      Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

  • etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
  • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku-Białej -   tel. nr 261 123 432.


  KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE 

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 6 batalionie logistycznym  w Krakowie zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej).

  Na kwalifikację należy zabrać :

  • dowód osobisty,
  • książeczkę wojskową,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
  • ubiór sportowy.

  Termin kwalifikacji:

  • 08 listopada 2017r.
  • 13 grudnia 2017r.

  Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek JW. 4686, ul. Głowackiego 11 w Krakowie.
      Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

  • etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
  • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179 i w 6 batalionie logistycznym w Krakowie-   tel. nr 261 134 466.


  KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 6 BRYGADZIE POWIETRZNODESANTOWEJ W KRAKOWIE

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy spełniających kryteria powołania do zawodowej służby wojskowej (żołnierze posiadający kontrakt w ramach NSR, oraz żołnierze rezerwy po zasadniczej służbie wojskowej).

  Na kwalifikację należy zabrać :

  • dowód osobisty,
  • książeczkę wojskową,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminów z wychowania fizycznego,
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwa potwierdzające kwalifikacyjne, odbyte kursy, szkolenia, prawo jazdy,
  • ubiór sportowy.

  Termin kwalifikacji:

  • 14 i 28 listopada 2017r.
  • 05 i 12 grudnia 2017r.

  Osoby zainteresowane powinny zgłosić się o godz. 7:45 przy biurze przepustek JW. 4495, ul. Wrocławska 82 w Krakowie.

  Kwalifikacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

  • etap I – rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty;
  • etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261678179 i w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie-   tel. nr 261 134 551.


  Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW 4115 w Gliwicach.

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 4115 w Gliwicach (6 Batalion Powietrznodesantowy), w 2017 r. odbędą się kwalifikacje (egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz do NSR w następujących terminach:

  • 08 i 29 listopada 2017r. godz. 8:oo
  • 06 i 13  grudnia 2017r. godz. 8:oo

  Na kwalifikacje kandydat powinien zabrać:

  • Strój sportowy;
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku  fizycznego;
  • Książeczka wojskowa;
  • Świadectwo ukończenia szkoły;
  • Dowód osobisty;
  • Dokumenty potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień.

  Ponadto kandydat powinien spełniać następujące warunki:

  • Posiadać status żołnierza rezerwy (odbyta czynna służba wojskowa);
  • W przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej, przydział do NSR (dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej);
  • Zdolność do czynnej służby wojskowej - kategoria zdrowia „A”;
  • Niekaralność.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 76 836 41 79.


  KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

  Wojskowa Komenda Uzupełnień informuje, że w Jednostce Wojskowej 1749 w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250 (biuro przepustek) będą prowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w każdy wtorek miesiąca godzina 08:00

  przedmiotowe kwalifikacje odbywać się będą dla:

  • żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej
  • żołnierzy po odbytej służbie przygotowawczej (nie jest wymagany kontrakt NSR)
  • żołnierzy posiadających przydział do Narodowych Sił Rezerwowych

  Kandydaci posiadający w dzień kwalifikacji ważne zaświadczenie o odbyciu egzaminu z wychowania fizycznego z innej jednostki  lub ośrodka szkolenia służby przygotowawczej będą zwolnieni  z egzaminu

  Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać:

  • książeczkę wojskową,
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwa kwalifikacyjne (kursy, szkolenia itp.) prawo jazdy.
  • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej
  • strój sportowy, oraz przybory do pisania.

  Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr tel. tel. 261-454-031 w JW. 1749 w Szczecinie i w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie nr tel 261 678 179


  KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH w JW 2750 w ŚWINOUJŚCIU.

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje, że JW 2750 W ŚWINOUJŚCIU w każdy PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA aż do odwołania prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów (5 6 7).

  Miejscem zbiórki w dniu kwalifikacji jest biuro przepustek Jednostki Wojskowej 2750 w Świnoujściu, ul. Steyera 28, o godz. 8:00

  Na kwalifikacje zapraszani są :

  • żołnierze rezerwy po odbytej zasadniczej służbie wojskowej,
  • żołnierze, którzy aktualnie posiadają przydział do NSR.

  Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty, książeczka wojskowa,
  • świadectwo ukończenia szkoły(uwierzytelniona kopia),
  • prawo jazdy i inne dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe, nabyte uprawnienia i posiadane umiejętności,
  • strój sportowy,
  • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do egzaminu z wychowania fizycznego,
  • kopię kontraktu na wykonywanie zadań w ramach NSR (dotyczy żołnierzy NSR),

  W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu z wyżej wymienionych – kandydat nie zostanie dopuszczony do kwalifikacji.Przed wyjazdem na kwalifikacje należy skontaktować się z wydziałem kadr SI JW 2750 w Świnoujściu  tel. nr 261 242 208.


  Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW Nr 5700 w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 17

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 5700 w Międzyrzeczu (17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana), prowadzi kwalifikacje (egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Postępowanie kwalifikacyjne realizowane będzie w każdy wtorek o godzinie 8:00.

  Na kwalifikacje kandydat powinien zabrać:

  • Strój sportowy;
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
  • Książeczka wojskowa;
  • Świadectwo ukończenia szkoły;
  • Dowód osobisty;
  • Dokumenty potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień.
  • Ponadto kandydat powinien spełniać następujące warunki:
  • Posiadać status żołnierza rezerwy (odbyta czynna służba wojskowa);
  • W przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej, przydział do NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne
  • Zdolność do czynnej służby wojskowej - kategoria zdrowia „A”;
  • Niekaralność.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179


  Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW Nr 2399 w Świętoszowie ul. Sztabowa 1.

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 2399 w Świętoszowie (10 Brygada Kawalerii Pancernej), prowadzi kwalifikacje (egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna) we wszystkich specjalnościach wojskowych dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych . Postępowanie kwalifikacyjne realizowane będzie w każdy czwartek o godzinie 8:00.

  Na kwalifikacje kandydat powinien zabrać:

  • Strój sportowy;
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku  fizycznego;
  • Książeczkę wojskową;
  • Świadectwo ukończenia szkoły;
  • Dowód osobisty;
  • Dokumenty potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień.

  Ponadto kandydat powinien spełniać następujące warunki:

  • Posiadać status żołnierza rezerwy (odbyta czynna służba wojskowa); W przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej, przydział do NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne Niekaralność.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58 tel. 261 678 179

 •