Strona Główna BIP Strona Główna
Porozumienia
 
POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
 
Dnia 10.07.2013 r.  zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy  WKU w Głogowie a Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów

Więcej informacji w załączniku