Strona Główna BIP Strona Główna
Archiwum 2016
 
2016-10-26 10:28:23
Bezpłatne przejazdy Głogowską Komunikacją Miejską dla weteranów działań poza granicami państwa oraz weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Głogowie informuje, że w dniu 27 września 2016 roku Rada Miejska Głogowa podjęła uchwałę Nr XXVI/218/16, zmieniającą uchwałę Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

W myśl wyżej wymienionej ustawy do bezpłatnych przejazdów Głogowską Komunikacją Miejską są uprawnieni także weterani działań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa na stałe mieszkający w Głogowie.

Wymagane dokumenty do wydania Głogowskiej Karty Miejskiej uprawniającej do bezpłatnych przejazdów Głogowską Komunikacją Miejską:

  • Wniosek – w celu jego pobrania należy zgłosić się do punktu obsługi Klienta, który mieści się w holu dworca PKP. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.km.glogow.pl.
  • Aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – zdjęcie zostanie ze skanowane i zwrócone wraz ze gotową kartą.
  • Ważna legitymacja weterana oraz ksero tej legitymacji.
  • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość do wglądu pracownika BOP lub POP. 

Na wyrobienie karty czeka się około 14 dni.

Za wyrobienie pierwszej karty nie pobiera się opłat.