Strona Główna BIP Strona Główna
ŚRODKI TRANSPORTU i MASZYNY
 

 

Druk PM-1 >> pobierz

Klasyfikacja pojazdów i maszyn >> pobierz

Podstawa prawna


 

- Obwieszczenie Ministra Transportu w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2007r Nr 137, poz. 96)

- Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz.U. z 2013r  poz. 1223)

 

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r poz. 591)

- Rozporządzenie RM  w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2015.1304)