Strona Główna BIP Strona Główna
ŚRODKI TRANSPORTU i MASZYNY
 

 

Druk PM-1 >> pobierz xls

Druk PM-1 >> pobierz doc

Klasyfikacja pojazdów i maszyn >> pobierz

Podstawa prawna


 

- Obwieszczenie Ministra Transportu w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r Nr 1088)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2017r  Nr 837)

 

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016r Nr 1068)

- Rozporządzenie RM  w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2015.1304)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017(Dz.U. 2016 poz. 1426)