Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje do NSR
 


Jednostka Wojskowa 4539 w Białobrzegach poszukuje na wolne stanowisko w NSR - żołnierzy rezerwy  w specjalności wojskowej 38T64 (kierowca kat. C) i 38T65 (kierowca kat. CE)

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
Informujemy, że Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu posiada wolne stanowiska dla oficerów rezerwy (por./kpt.) i podoficerów (sierż./st. sierż./mł. chor.) w korpusie osobowym łączności i informatyki na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178 oraz CSŁiI w Zegrzu tel. 261 883 700 i 261 883 691


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w 10 Pułku Dowodzenia we Wrocławiu

Informujemy, że 10 Pułk Dowodzenia we Wrocławiu posiada wolne stanowiska dla podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.) w korpusie osobowym łączności i informatyki na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w jednostkach wojskowych stacjonujących w województwie lubuskim

Informujemy, że 11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu, 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim oraz 11 Batalion Remontowy w Żaganiu posiada wolne stanowiska dla oficerów, podoficerów oraz szeregowych rezerwy na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w 2 Pułku Inżynieryjnym w Inowrocławiu

Informujemy, że 2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu posiada 5 wolnych stanowisk w korpusie osobowym inżynierii wojskowej i logistyki dla oficerów młodszych rezerwy (ppor., por., kpt.), na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w JW 3444 w Głogow

Informujemy, że 4 Batalion Inżynieryjny w Głogowie posiada wolne  dwa stanowiska dla podoficerów młodszych rezerwy (kpr., st. kpr., plut.), na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

-        Dowódca drużyny; specjalność wojskowa (SW) 34A21; korpus osobowy (KO): inżynieria wojskowa; grupa osobowa (GO): saperska;

-        Dowódca drużyny; specjalność wojskowa (SW) 34C24; korpus osobowy (KO): inżynieria wojskowa; grupa osobowa (GO): drogowo- mostowa.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w jednostce wojskowej stacjonującej w województwie mazowieckim

Informujemy, że 38 Dywizjon Zabezpieczenia OP w Sochaczewie posiada wolne stanowiska dla oficerów i podoficerów rezerwy na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR z uprawnieniami kierowcy kat. C lub C+E w JW 2399 w Świętoszowie

Informujemy, że JW 2399 w Świętoszowie poszukuje żołnierzy rezerwy, wyrażających zainteresowanie zawarciem kontraktu na pełnienie służby w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Poszukiwani są w szczególności kandydaci, którzy planują związać swoją przyszłość z zawodową służbą wojskową w JW 2399.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowiska dla kandydatów do NSR w jednostce wojskowej stacjonującej w województwie łódzkim.

Informujemy, że 7 Dywizjon Lotniczy w miejscowości Nowy Glinnik posiada wolne stanowiska dla oficerów i podoficerów rezerwy na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowisko dla kandydatów do NSR w jednostkach wojskowych stacjonujących w województwie opolskim


Informujemy, że 1 Pułk Saperów w Brzegu, 55 Batalion Remontowy w Opolu, 91 Batalion Logistyczny w Komprachcicach oraz JW 2286 w Opolu posiada wolne stanowiska dla oficerów i podoficerów rezerwy na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Wolne stanowisko dla lekarza - kandydata do NSR w 4 Batalionie Inżynieryjnym w Głogowie.
Informujemy, że 4 Batalion Inżynieryjny w Głogowie posiada wolne stanowiska dla oficera rezerwy na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych:
- szef służby zdrowia – dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego, stopień etatowy: por./kpt., SW 40A01;

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178


Informujemy, że Kompania NSR przy WSzW we Wrocławiu posiada wolne stanowiska dla oficerów i podoficerów rezerwy na które istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych:
    dowódca kompanii, stopień etatowy: por./kpt., SW 20B01;
    zastępca dowódcy kompanii, stopień etatowy: ppor./por., SW 20B01;
    szef kompanii, stopień etatowy: pdf. st., SW 20B21;
    dowódca plutonu, stopień etatowy: ppor./por., SW 20B01;
    dowódca drużyny, stopień etatowy: pdf. mł., SW 20B21.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178WOLNE STANOWISKA DLA KANDYDATÓW DO NSR W JEDNOSTKACH GARNIZONU KRAKÓW

Informujemy, że jednostki wojskowego krakowskiego garnizonu: 16 batalion powietrznodesantowy, 6 batalion dowodzenia, 6 batalion logistyczny - poszukują kandydatów - żołnierzy rezerwy w korpusie szeregowych i podoficerów na wolne stanowiska przeznaczone do Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178WOLNE STANOWISKA DLA KANDYDATÓW DO NSR W JEDNOSTKACH GARNIZONU KRAKÓW

Informujemy, że jednostki wojskowego krakowskiego garnizonu: 16 batalion powietrznodesantowy, 6 batalion dowodzenia, 6 batalion logistyczny - poszukują kandydatów - żołnierzy rezerwy w korpusie szeregowych i podoficerów na wolne stanowiska przeznaczone do Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178WOLNE STANOWISKA DLA KANDYDATÓW DO NSR W JEDNOSTCE DESANTOWO-SZTURMOWEJ.


Informujemy, że 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie poszukuje kandydatów- żołnierzy rezerwy w korpusie szeregowych na wolne stanowiska przeznaczone do Narodowych Sił Rezerwowych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 261 678 178WOLNE STANOWISKA DLA KANDYDATÓW DO NSR

Informujemy, że 1 batalion drogowo - mostowy w Dęblinie  poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na wolne stanowiska przeznaczone dla podoficerów  w n/w specjalnościach wojskowych:

- 28B26 – obsługa urządzeń radiowych,
- 34A28/24F21 –  rozpoznanie / nurkowe działania inżynieryjne,
- 40H21/24E26 - ratownictwo medyczne / eksploatacja łodzi ratowniczej,
- 24E26 - eksploatacja komory dekompresyjnej,
- 34T23 – eksploatacja sprzętu inżynieryjnego,
- 8T26 - kierowca kat. C,
- 38T32 - eksploatacja pojazdów kołowych,
- 38T23/38C23 - kontrola techniczna / eksploatacja urządzeń i sprzętu przeładunkowego,
- 34C24 - eksploatacja sprzętu do budowy mostów,
- 34A21/34A27 - eksploatacja sprzętu do prac ziemnych,
- 34B23/34B24 - eksploatacja pływającego transportera gąsienicowego / eksploatacja sprzętu przeprawowego,
- 38T26/38C23 - kierowca kat. C / eksploatacja urządzeń i sprzętu przeładunkowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 76 8364 178WOLNE STANOWISKA DLA KANDYDATÓW DO NSR
Informujemy, że 112 Batalion Remontowy w Giżycku  poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych na wolne stanowiska przeznaczone dla podoficerów młodszych w n/w specjalnościach wojskowych:

- 38T31/34T23 – eksploatacja pojazdów gąsienicowych / eksploatacja sprzętu inżynieryjnego,
- 38T29/38T27 – nadzór techniczno-eksploatacyjny / kierowca C+E,
- 38T21/38T27 - eksploatacja i gospodarka w służbie czołgowo-samochodowej / kierowca C+E,
- eksploatacja broni strzeleckiej / kierowca C,
- 38T35/38T26 – eksploatacja przyrządów optycznych i noktowizyjnych / kierowca C.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WKU w Głogowie pokój nr 3 tel. 76 8364 178